پرسش و پاسخ - کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
منو
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توانم عضو کتابخانه مرکزی شوم؟
( تعداد ارجاع :24 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۰/۲۹ )
آیا کتابخانه مرکزی به سیستم اینترنت وایرلس مجهز است؟
( تعداد ارجاع :7 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۰/۱۱ )
پایگاههای اطلاعاتی
آیا امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در خارج از شبکه دانشگاه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :12 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۰/۱۱ )
چگونه می توانم درخواست VPN دهم؟
( تعداد ارجاع :6 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۰/۲۸ )
منابع اطلاعاتی
چگونه می توانم نسخه فیزیکی پایان‏ نامه را مطالعه نمایم؟
( تعداد ارجاع :7 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۰/۰۲ )
کتابخانه
ایام فعالیت کتابخانه مرکزی چه زمانی است؟
( تعداد ارجاع :7 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۰/۲۵ )
چگونه کتابهای مربوط به موضوع خود را بیابم؟
( تعداد ارجاع :6 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۰/۰۳ )
منابع دیجیتالی
روش دسترسی به ویدئوهای پزشکی چگونه است؟
( تعداد ارجاع :4 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۹/۱۴ )
آیا امکان دانلود فایل پایان نامه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :4 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۰/۰۲ )