پرسش و پاسخ - کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
منو
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توانم عضو کتابخانه مرکزی شوم؟
( تعداد ارجاع :41 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۲۸ )
آیا کتابخانه مرکزی به سیستم اینترنت وایرلس مجهز است؟
( تعداد ارجاع :11 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۰۳ )
کتابخانه
ایام فعالیت کتابخانه مرکزی چه زمانی است؟
( تعداد ارجاع :21 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۳۱ )
چگونه کتابهای مربوط به موضوع خود را بیابم؟
( تعداد ارجاع :14 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۲۵ )
منابع دیجیتالی
آیا امکان دانلود فایل پایان نامه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :21 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۳۱ )
روش دسترسی به ویدئوهای پزشکی چگونه است؟
( تعداد ارجاع :9 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۱/۱۶ )
پایگاههای اطلاعاتی
آیا امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در خارج از شبکه دانشگاه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :16 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۰۱ )
چگونه می توانم درخواست VPN دهم؟
( تعداد ارجاع :11 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۲۸ )
منابع اطلاعاتی
چگونه می توانم نسخه فیزیکی پایان‏ نامه را مطالعه نمایم؟
( تعداد ارجاع :13 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۱/۲۵ )