پرسش و پاسخ - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توانم عضو کتابخانه مرکزی شوم؟
( تعداد ارجاع :99 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۷/۲۵ )
آیا کتابخانه مرکزی به سیستم اینترنت وایرلس مجهز است؟
( تعداد ارجاع :20 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۷/۰۴ )
منابع دیجیتالی
آیا امکان دانلود فایل پایان نامه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :85 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۸/۰۸ )
روش دسترسی به ویدئوهای پزشکی چگونه است؟
( تعداد ارجاع :21 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۷/۲۹ )
منابع اطلاعاتی
چگونه می توانم نسخه فیزیکی پایان‏ نامه را مطالعه نمایم؟
( تعداد ارجاع :51 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۸/۰۸ )
کتابخانه
ایام فعالیت کتابخانه مرکزی چه زمانی است؟
( تعداد ارجاع :49 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۷/۲۳ )
چگونه کتابهای مربوط به موضوع خود را بیابم؟
( تعداد ارجاع :30 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۸/۰۶ )
پایگاههای اطلاعاتی
آیا امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در خارج از شبکه دانشگاه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :40 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۷/۳۰ )
چگونه می توانم درخواست VPN دهم؟
( تعداد ارجاع :25 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۷/۳۰ )