پرسش و پاسخ - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توانم عضو کتابخانه مرکزی شوم؟
( تعداد ارجاع :222 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۱/۲۱ )
آیا کتابخانه مرکزی به سیستم اینترنت وایرلس مجهز است؟
( تعداد ارجاع :32 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۱/۱۷ )
منابع دیجیتالی
آیا امکان دانلود فایل پایان نامه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :207 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۱/۲۱ )
روش دسترسی به ویدئوهای پزشکی چگونه است؟
( تعداد ارجاع :37 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۱/۲۰ )
منابع اطلاعاتی
چگونه می توانم نسخه فیزیکی پایان‏ نامه را مطالعه نمایم؟
( تعداد ارجاع :117 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۱/۲۱ )
پایگاههای اطلاعاتی
آیا امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در خارج از شبکه دانشگاه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :81 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۱/۲۰ )
چگونه می توانم درخواست VPN دهم؟
( تعداد ارجاع :44 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۱/۱۴ )
کتابخانه
ایام فعالیت کتابخانه مرکزی چه زمانی است؟
( تعداد ارجاع :76 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۱/۲۱ )
چگونه کتابهای مربوط به موضوع خود را بیابم؟
( تعداد ارجاع :47 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۱/۱۶ )