تازه ها - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
کتاب
پایان نامه
مقاله
مجله
منابع دیجیتالی
دیداری شنیداری
سند
تازه های کتاب
 
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
دی‍وان‌ غ‍زل‌ ح‍اف‍ظ
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ق‌۷۹۲
۱۳۷۹
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
اضطراب‌زدایی از جامعه ایرانی
گرجی، علی، [پروفسور]
۱۳۹۴
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
شناسایی عوامل مداخله گر بر نتایج آزمایش با تکیه بر فهرست رایج ترین آزمایش‌ها
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم‌الانبیاء (ص). مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا
۱۳۹۴
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
پرستاری مبتنی بر شواهد با رویکرد آموزشی
ص‍ف‍وی‌ ب‍ی‍ات‌، زه‍را
۱۳۹۳
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
یوتانزی حیوانات آزمایشگاهی
میراب‌زاده، عصمت
۱۳۹۳‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
راهنمای عملی پژوهش کیفی
ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌
۱۳۹۳
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
معیارها و ضوابط اخلاق در پژوهش
ملاخلیلی میبدی، ندا
۱۳۹۹
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :