پرسش و پاسخ - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توانم عضو کتابخانه مرکزی شوم؟
( تعداد ارجاع :476 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۳/۰۸ )
آیا کتابخانه مرکزی به سیستم اینترنت وایرلس مجهز است؟
( تعداد ارجاع :76 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۲/۲۳ )
منابع دیجیتالی
آیا امکان دانلود فایل پایان نامه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :454 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۳/۰۷ )
روش دسترسی به ویدئوهای پزشکی چگونه است؟
( تعداد ارجاع :80 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۲/۲۶ )
منابع اطلاعاتی
چگونه می توانم نسخه فیزیکی پایان‏ نامه را مطالعه نمایم؟
( تعداد ارجاع :257 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۳/۰۳ )
کتابخانه
ایام فعالیت کتابخانه مرکزی چه زمانی است؟
( تعداد ارجاع :170 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۲/۲۵ )
چگونه کتابهای مربوط به موضوع خود را بیابم؟
( تعداد ارجاع :91 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۲/۲۳ )
پایگاههای اطلاعاتی
آیا امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در خارج از شبکه دانشگاه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :164 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۳/۰۷ )
چگونه می توانم درخواست VPN دهم؟
( تعداد ارجاع :117 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۳/۰۷ )