پرسش و پاسخ - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توانم عضو کتابخانه مرکزی شوم؟
( تعداد ارجاع :568 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۴/۲۷ )
آیا کتابخانه مرکزی به سیستم اینترنت وایرلس مجهز است؟
( تعداد ارجاع :96 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۴/۳۰ )
منابع دیجیتالی
آیا امکان دانلود فایل پایان نامه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :551 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۴/۲۳ )
روش دسترسی به ویدئوهای پزشکی چگونه است؟
( تعداد ارجاع :91 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۴/۱۸ )
منابع اطلاعاتی
چگونه می توانم نسخه فیزیکی پایان‏ نامه را مطالعه نمایم؟
( تعداد ارجاع :306 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۴/۱۸ )
کتابخانه
ایام فعالیت کتابخانه مرکزی چه زمانی است؟
( تعداد ارجاع :204 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۴/۲۶ )
چگونه کتابهای مربوط به موضوع خود را بیابم؟
( تعداد ارجاع :109 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۳/۱۲ )
پایگاههای اطلاعاتی
آیا امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در خارج از شبکه دانشگاه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :190 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۴/۲۶ )
چگونه می توانم درخواست VPN دهم؟
( تعداد ارجاع :150 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۴/۲۶ )