پرسش و پاسخ - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توانم عضو کتابخانه مرکزی شوم؟
( تعداد ارجاع :456 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۱۲/۲۰ )
آیا کتابخانه مرکزی به سیستم اینترنت وایرلس مجهز است؟
( تعداد ارجاع :70 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۱۲/۲۳ )
منابع دیجیتالی
آیا امکان دانلود فایل پایان نامه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :436 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۱۲/۲۲ )
روش دسترسی به ویدئوهای پزشکی چگونه است؟
( تعداد ارجاع :77 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۱۲/۲۲ )
منابع اطلاعاتی
چگونه می توانم نسخه فیزیکی پایان‏ نامه را مطالعه نمایم؟
( تعداد ارجاع :247 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۱۲/۲۰ )
کتابخانه
ایام فعالیت کتابخانه مرکزی چه زمانی است؟
( تعداد ارجاع :161 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۱۲/۱۷ )
چگونه کتابهای مربوط به موضوع خود را بیابم؟
( تعداد ارجاع :87 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۰۸/۳۰ )
پایگاههای اطلاعاتی
آیا امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در خارج از شبکه دانشگاه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :157 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۱۲/۲۳ )
چگونه می توانم درخواست VPN دهم؟
( تعداد ارجاع :111 | آخرین مراجعه :۱۴۰۱/۱۲/۲۳ )