پرسش و پاسخ - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توانم عضو کتابخانه مرکزی شوم؟
( تعداد ارجاع :506 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۷/۰۸ )
آیا کتابخانه مرکزی به سیستم اینترنت وایرلس مجهز است؟
( تعداد ارجاع :82 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۶/۱۴ )
منابع دیجیتالی
آیا امکان دانلود فایل پایان نامه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :480 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۷/۰۸ )
روش دسترسی به ویدئوهای پزشکی چگونه است؟
( تعداد ارجاع :81 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۴/۱۰ )
منابع اطلاعاتی
چگونه می توانم نسخه فیزیکی پایان‏ نامه را مطالعه نمایم؟
( تعداد ارجاع :272 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۷/۰۸ )
کتابخانه
ایام فعالیت کتابخانه مرکزی چه زمانی است؟
( تعداد ارجاع :176 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۷/۰۲ )
چگونه کتابهای مربوط به موضوع خود را بیابم؟
( تعداد ارجاع :94 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۶/۲۷ )
پایگاههای اطلاعاتی
آیا امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در خارج از شبکه دانشگاه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :166 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۶/۱۹ )
چگونه می توانم درخواست VPN دهم؟
( تعداد ارجاع :125 | آخرین مراجعه :۱۴۰۲/۰۷/۱۰ )