پرسش و پاسخ - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توانم عضو کتابخانه مرکزی شوم؟
( تعداد ارجاع :563 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۳/۲۲ )
آیا کتابخانه مرکزی به سیستم اینترنت وایرلس مجهز است؟
( تعداد ارجاع :93 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۲/۱۶ )
منابع دیجیتالی
آیا امکان دانلود فایل پایان نامه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :548 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۳/۳۱ )
روش دسترسی به ویدئوهای پزشکی چگونه است؟
( تعداد ارجاع :90 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۲/۱۶ )
منابع اطلاعاتی
چگونه می توانم نسخه فیزیکی پایان‏ نامه را مطالعه نمایم؟
( تعداد ارجاع :303 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۳/۱۰ )
کتابخانه
ایام فعالیت کتابخانه مرکزی چه زمانی است؟
( تعداد ارجاع :200 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۳/۲۸ )
چگونه کتابهای مربوط به موضوع خود را بیابم؟
( تعداد ارجاع :109 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۳/۱۲ )
پایگاههای اطلاعاتی
آیا امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در خارج از شبکه دانشگاه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :187 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۳/۱۰ )
چگونه می توانم درخواست VPN دهم؟
( تعداد ارجاع :146 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۳/۲۲ )