پرسش و پاسخ - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توانم عضو کتابخانه مرکزی شوم؟
( تعداد ارجاع :549 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۱/۱۹ )
آیا کتابخانه مرکزی به سیستم اینترنت وایرلس مجهز است؟
( تعداد ارجاع :91 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۱/۲۵ )
منابع دیجیتالی
آیا امکان دانلود فایل پایان نامه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :533 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۱/۲۱ )
روش دسترسی به ویدئوهای پزشکی چگونه است؟
( تعداد ارجاع :88 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۱/۰۵ )
منابع اطلاعاتی
چگونه می توانم نسخه فیزیکی پایان‏ نامه را مطالعه نمایم؟
( تعداد ارجاع :295 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۱/۱۸ )
کتابخانه
ایام فعالیت کتابخانه مرکزی چه زمانی است؟
( تعداد ارجاع :184 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۱/۰۵ )
چگونه کتابهای مربوط به موضوع خود را بیابم؟
( تعداد ارجاع :106 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۱/۱۱ )
پایگاههای اطلاعاتی
آیا امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در خارج از شبکه دانشگاه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :184 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۱/۲۱ )
چگونه می توانم درخواست VPN دهم؟
( تعداد ارجاع :139 | آخرین مراجعه :۱۴۰۳/۰۱/۲۱ )