پرسش و پاسخ - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
عضویت
چگونه می توانم عضو کتابخانه مرکزی شوم؟
( تعداد ارجاع :253 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۵/۰۱ )
آیا کتابخانه مرکزی به سیستم اینترنت وایرلس مجهز است؟
( تعداد ارجاع :34 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۳/۱۳ )
منابع دیجیتالی
آیا امکان دانلود فایل پایان نامه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :247 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۵/۰۴ )
روش دسترسی به ویدئوهای پزشکی چگونه است؟
( تعداد ارجاع :41 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۴/۲۶ )
منابع اطلاعاتی
چگونه می توانم نسخه فیزیکی پایان‏ نامه را مطالعه نمایم؟
( تعداد ارجاع :144 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۵/۰۲ )
کتابخانه
ایام فعالیت کتابخانه مرکزی چه زمانی است؟
( تعداد ارجاع :90 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۴/۱۷ )
چگونه کتابهای مربوط به موضوع خود را بیابم؟
( تعداد ارجاع :52 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۴/۲۸ )
پایگاههای اطلاعاتی
آیا امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در خارج از شبکه دانشگاه وجود دارد؟
( تعداد ارجاع :84 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۴/۰۱ )
چگونه می توانم درخواست VPN دهم؟
( تعداد ارجاع :48 | آخرین مراجعه :۱۴۰۰/۰۳/۰۹ )