نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۵۳۳۶۸ )
موضوعات مرتبط
Pediatrics ( ۶۷۵ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
ارجمند ( ۶۹۰ )
آرتین طب ( ۵۵۹ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۵۳۳۶۸ رکورد از ۱۷۷۶۹۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
کتاب [کتاب]
عنوان : اندرس قاتل و معنای هر آنچه هست
پدیدآور : یوناسون
تاریخ نشر : ‏‫‏‫۱۳۹۶‬‬
ناشر : چترنگ
شماره راهنما :‏‫PT۹۸۷۷ .۳۶‭‬‭‬‭ ‭ی۹۳‮الف‬ ۱۳۹۶‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
2.
کتاب
کتاب [کتاب]
عنوان : راهبردهای آموزش بالینی در پرستاری (راهنمای مربیان بالینی)
پدیدآور : حسنوند
تاریخ نشر : ‏‫۱۳۹۶.‬
ناشر : کتاب ونوس
شماره راهنما :‭‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی مطهری
3.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : در اندیشه‌ی تحول
پدیدآور : م‍اک‍س‍ول‌
تاریخ نشر : ‏‫‏‏۱۳۸۶.‬
ناشر : ‏‫فرا‬
شماره راهنما :‏‫‬‭HF۵۳۸۶‭/م۱۵۷د ۱۳۸۶‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی مطهری
4.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : شکاف لب و شکاف کام "از تولد تا سه سالگی"
پدیدآور : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۰‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
شماره راهنما :‭WV۴۴۰ ک۶۱۲ش ۱۳۸۰‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
5.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : بهداشت و سلامت ستون مهره‌ها
پدیدآور : نوری‌زاده دهکردی، شهره، - ‮‭۱۳۴۵‬
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۰‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
شماره راهنما :‭WE۷۲۵‮ ن‌‬۷۶۷‮ب‌ ‬۱۳۸۰‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
6.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : درمان لکنت در کودکان مدرسه رو
پدیدآور : دل، کارل
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۰‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
شماره راهنما :‭WM۴۷۵ د۴۶۸‮ ‬۱۳۸۰‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
7.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : نگرشی جامع بر یادگیری و حافظه
پدیدآور : اندرسن، جان رابرت، م - ‮‭۱۹۴۷‬
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۰‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
شماره راهنما :‭BF۳۱۸‮ الف‌‬۸۷۱‮ن‌ ‬۱۳۸۰‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
8.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : نگرشی جامع بر یادگیری و حافظه
پدیدآور : اندرسن، جان رابرت، م - ‮‭۱۹۴۷‬
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۰‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
شماره راهنما :‭BF۳۱۸‮ الف‌‬۸۷۱ن ۱۳۸۰‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
9.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : تاریخ پزشکی معاصر ایران از تاسیس دارالفنون تا انقلاب اسلامی
پدیدآور : ه‍دای‍ت‍ی‌
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۱‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
شماره راهنما :‭WZ۷۰‮ ه‌‬۴۵۴‮ت‌ ‬۱۳۸۱‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
10.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : مراقبتهای تنفسی و بیماریهای ریوی در شیرخواران و کودکان
پدیدآور : برتون، جورج، - ‮‭۱۹۳۴‬
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۰‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی ایران
شماره راهنما :‭WS۲۸۰ ب۲۲‮م‍ ‬۱۳۸۰‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
11.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : مروری بر میکروبیولوژی
پدیدآور : واکر، استوارت
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۰‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
شماره راهنما :‭QW۴ و۲۳۳م ۱۳۸۰‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
12.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : آسیب‌های زانو در ورزشکاران
پدیدآور : حیدریان، کیکاوس، - ‮‭۱۳۲۸‬
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۰‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
شماره راهنما :‭WE۸۷۰‮ ح‌‬۹۵۱آ ۱۳۸۰‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
13.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : مجموعه خلاصه مقالات چهاردهمین همایش بین اللملی بیماریهای کودکان
پدیدآور : همایش بین اللملی بیماریهای کودکان ( چهاردهمین. ‮‭۱۳۸۱‬ .تهران )
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۱‬.
ناشر : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران
شماره راهنما :‭WS۲۰۰ ه۶۴۲‮ ‬۱۳۸۱‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
14.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : درمان بوسیله انتقال خون = :‮‭Blood transfusion therapy‬راهنمای استفاده و انتقال فراورده‌های خون
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۱‬.
ناشر : موسسه فرهنگی انتشاراتی زهد، سازمان انتقال خون ایران
شماره راهنما :‭WB۳۵۶‮ ‬/د ۱۳۸۱‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
15.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : روش ومنش دانشجوئی : سخنی از سر مهر و خیر خواهی با دانشجویان تازه وارد دانشگاه
پدیدآور : مهدی اصفهانی ،محمد
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۶‬.
ناشر : معاونت امور دانشجوئی و فرهنگی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
شماره راهنما :‭W۵۰‮ ‬/ر ۱۳۷۶‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
16.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : کتاب جامع تالاسمی
پدیدآور : ابوالقاسمی ،حسن ، -‮‭۱۳۴۱‬
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۳‬.
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله ( عج )
شماره راهنما :‭WH۱۷۰‮ الف‬۱۸۱‮ ‬۱۳۸۳‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
17.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : دانستنیهای لوسمی و خانواده
پدیدآور : ملوک‌زاده، سرور، - ‮‭۱۳۴۱‬
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۹‬.
ناشر : سالمی
شماره راهنما :‭WH۲۵۰ م۷۶۵‮ ‬۱۳۷۹‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
18.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : دانستنیهای تالاسمی =‮‭about Thalassaemia‬
پدیدآور : ال‍ف‍تری‍و
ناشر : بنیاد امور بیماریهای خاص.
شماره راهنما :‭WH۱۷۰ د۲۳۹‮ ‬۱۳۸۳‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
19.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : مجموعه مقالات همایش سالانه تازه‌های طب اطفال و بیست و چهارمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب
پدیدآور : بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب ( بیست و چهارمین: ‮‭۱۳۸۲‬: تهران )
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۲‬].
ناشر : انجمن پزشکان کودکان ایران، بنیاد امور بیماری‌های خاص
شماره راهنما :‭WS۲۰۰‮ ‬/م ۱۳۸۲‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
20.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان : بیماریهای سرطان کودکان با ضمیمه کاربردی اورژانسها، الگوریتم، بیماریهای شایع و سوالات انکولوژی...
پدیدآور : برمن، ریچارد، م - ‮‭۱۹۳۱‬
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۳‬.
ناشر : روشن کتاب: انتخاب روشن
شماره راهنما :‭QZ۲۷۵‮ ‬/ب ۱۳۸۳‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی اصغر
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو