نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
کتاب لاتين ( ۵۷۴۱۰ )
موضوعات مرتبط
Child ( ۹۸۵ )
Atlases ( ۹۰۷ )
Infant ( ۶۷۸ )
Atlases as Topic ( ۵۹۳ )
Handbooks ( ۵۳۶ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
Saunders ( ۱۷۸۹ )
Springer ( ۱۷۵۴ )
Mosby ( ۱۶۱۸ )
Elsevier ( ۱۵۴۵ )
WHO. ( ۱۲۶۲ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:کتاب لاتين‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۵۷۴۱۰ رکورد از ۱۷۷۷۴۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Andreoli and Carpenter's Cecil essentials of medicine /
تاریخ نشر : 2015]
ناشر : Elsevier/Saunders,
شماره راهنما :WB115‭.A559 2015‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی مطهری
2.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Managing body contouring challenges and complications
پدیدآور : Gusenoff, Jeffrey A,
تاریخ نشر : 2019]
ناشر : Springer
شماره راهنما :
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی مطهری
3.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Head and neck surgery
تاریخ نشر : 2018
ناشر : Wolters Kluwer
شماره راهنما : WE705‭H4322 2018‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی مطهری
4.
Latin Book
Latin Book
عنوان : Ethnic considerations in facial plastic surgery
تاریخ نشر : 2016
ناشر : Thieme
شماره راهنما : WE705‭G657e 2016‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی مطهری
5.
Latin Book
Latin Book[book]
عنوان : Eyelid Reconstruction
پدیدآور : Grace Lee
تاریخ نشر : 2020
ناشر : Thieme
شماره راهنما :ww205‭E978 2020‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی مطهری
6.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Research Methods in Management: A Concise Introduction to Research in Management and Business Consultancy
پدیدآور : Lancaster, Geoff
تاریخ نشر : 2005.
ناشر : Elsevier Butterworth Heinemann
شماره راهنما :‭HD30.4‮ ‬.L245‮ ‬2005‬
مرکز :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
7.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Management Andragogics 2: Zurich Living Case
پدیدآور : Stahli, Albert
تاریخ نشر : 2006.
ناشر : Springer
شماره راهنما :‭HD30.4‮ ‬.S781‮ ‬2006‬
مرکز :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
8.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Health Servicea Marketing: A Practitioner's Guide
پدیدآور : thomas, Richard K.
تاریخ نشر : 2008.
ناشر : Springer
شماره راهنما :‭RA410.56‮ ‬.T454‮ ‬2008‬
مرکز :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
9.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Training in Library & Information Science
پدیدآور : Ballabh, Anand
تاریخ نشر : 2006.
ناشر : SBS Publishers & Distributers
شماره راهنما :‭Z668‮ ‬.B188‮ ‬2006‬
مرکز :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
10.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Univresal Decimal Classification ( IME-1993 ) ( Theory and Practice ): A Self Instructional Manual
پدیدآور : Roju, A.A.N
تاریخ نشر : 2007.
ناشر : Ess Ess Publications
شماره راهنما :‭Z696‮ ‬.U87.R111‮ ‬2007‬
مرکز :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
11.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : How to Write Paper
تاریخ نشر : 2008.
ناشر : Black Well
شماره راهنما :‭R119‮ ‬.H847‮ ‬2008‬
مرکز :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
12.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Knowledge Mining: Proceedings of the Nemis 2004 Final Conference
تاریخ نشر : 2005.
ناشر : Springer
شماره راهنما :‭QA76.9‮ ‬.D343.K73‮ ‬2005‬
مرکز :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
13.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Align it: Business Impact Through it
پدیدآور : Wyatt- Haines, Richard
تاریخ نشر : 2007.
ناشر : John Wiley & Sons
شماره راهنما :‭HD30.213‮ ‬.W997‮ ‬2007‬
مرکز :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
14.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Insurance in an Islamic Economy
پدیدآور : Siddiqi, Muhammad Nejatullah
تاریخ نشر : 1987.
ناشر : The Islamic Foundation
شماره راهنما :‭HG8053‮ ‬.S568‮ ‬1987‬
مرکز :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
15.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Microeconomics and Behavior
پدیدآور : Frank, Robert H.
تاریخ نشر : 2008.
ناشر : Mc Graw Hill
شماره راهنما :‭HB172‮ ‬.F121‮ ‬2008‬
مرکز :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
16.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Health Economics: Fundamentals and Flow of Funds
پدیدآور : Getzen, Thomas E.
تاریخ نشر : 2004.
ناشر : John Wiley
شماره راهنما :‭RA410‮ ‬.G394‮ ‬2004‬
مرکز :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
17.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Econometric Analysis
پدیدآور : Greene, William H.
تاریخ نشر : 2008.
ناشر : Pearson
شماره راهنما :‭HB139‮ ‬.G812‮ ‬2008‬
مرکز :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
18.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Data Mining for Business Intelligence: Concepts, Techniques, and Applications in Microsoft Office Excel with XL Miner
پدیدآور : Shmueli, Galit
تاریخ نشر : 2007.
ناشر : John Wiley & Sons
شماره راهنما :‭HF5548.2‮ ‬.S559‮ ‬2007‬
مرکز :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
19.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Compliance for Coding, Billing & Reimbursement: A Systematic Approach to Developing a Comprehensive Program
پدیدآور : Abbey, Duane C.
تاریخ نشر : 2008.
ناشر : CRC Press
شماره راهنما :‭R728.5‮ ‬.A124‮ ‬2008‬
مرکز :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
20.
Latin Book
Latin Book[Book]
عنوان : Curriculum: foundations, Principles, and Issues
پدیدآور : Ornstein, Allan C.
تاریخ نشر : 2009.
ناشر : Pearson
شماره راهنما :‭LB2806.15‮ ‬.O74‮ ‬2009‬
مرکز :دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو