نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
عوامل خطر ( ۲۸۲ )
Risk Factors ( ۲۷۹ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
پزشکی ( ۹۱۴۷ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:پایان نامه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۵۹۵۰ رکورد از ۱۷۷۷۳۹ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
عنوان : مطالعه اثر Small dense LDL بر سطح بیان و فعالیت آنزیم Indoleamine ۲-۳ dioxygenase تخلیص شده از ماکروفاژهای تمایز یافته M۲ بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر و افراد سالم
پدیدآور : حسن‌پور، پریسا
شماره راهنما :WG
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
2.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
عنوان : بررسی پروفایل ژنتیکی ژن PLN در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ناشی از کاردیومیوپاتی اتساعی مراجعه کننده به مرکز قلب شهید رجایی در سال ۱۳۹۴
پدیدآور : ملانوری‌شمسی، حسن
شماره راهنما :WG
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
3.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
عنوان : هنجاریابی نسخه فارسی پرسشنامه SRS-۳۰ در اسکولیوزیس بر طبق گایدلاین AAOS برای بیماران فارسی زبان
پدیدآور : م‍ح‍م‍ودی‌
شماره راهنما :WE
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
4.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
عنوان : بررسی ریسک فاکتورها، سیر بالینی و پیش آگهی بیماران مبتلا به عفونت سودوموناس مقاوم به کلی ستین در بیمارستان فیروزگر در سال ۱۳۹۴
پدیدآور : مشتاقیان، مهسا
شماره راهنما :WC
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
5.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
عنوان : ارزیابی تغییرات اندیس های خون محیطی در بیماران دیابتی تیپ۲ بدون عارضه و ارتباط آن با میزان قندخون و HbA۱C
پدیدآور : معتمدالشریعتی، محمدرضا
شماره راهنما :WK
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
6.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان نامه]
عنوان : بررسی میزان بیان MGMT در لنفوم اولیه سلول B بزرگ سیستم اعصاب مرکزی و ارتباط آن با وضعیت بیان MYC,EBER و Ki۶۷ در افراد مراجعه کننده به بخش پاتولوژی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران در سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵
پدیدآور : موحدی‌نیا، سجاده
شماره راهنما :WL
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
7.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی گفتار بیماران اسکیزوفرنیک
پدیدآور : ملکی، یوسف
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۸‬
ناشر : علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی ایران
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده علوم رفتاری
8.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : مطالعه چند روش روان درمانی مبتنی بررویکردهای رفتاری دربیماران مبتلا به اختلال استرس پس ازسانحه
پدیدآور : حق شناس، حسن
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۸-۶۹‬
ناشر : علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی ایران
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده علوم رفتاری
9.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی تطبیقی اختلال حافظه دراسکیزوفرنیاوآسیب مغزی
پدیدآور : کافی، موسی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۸‬
ناشر : علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی ایران
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده علوم رفتاری
10.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی تفکرانتزاعی وعینی بیماران اسکیزوفرنیک حادو مزمن بااستفاده ازآزمونهای روانی درایران
پدیدآور : رحیمی، چنگیز
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۸‬
ناشر : علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی ایران
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده علوم رفتاری
11.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی اثرات الکتروشوک برحافظه بیماران افسرده درون زا
پدیدآور : حمید، نجمه
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۸‬
ناشر : علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی ایران
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده علوم رفتاری
12.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : تاثیر محرکهای نامربوط ودرجه دشواری مساله درتفکر بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی پارانوئید
پدیدآور : دانش، عصمت
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۸‬
ناشر : علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی ایران
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده علوم رفتاری
13.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : مقایسه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای پارانوئید ومبتلایان به آسیب مغزی نیمکره چپ وراست مغزوگروه بهنجار
پدیدآور : اصغرنژاد فرید، علی اصغر
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۸‬
ناشر : علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی ایران
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده علوم رفتاری
14.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی مقدماتی آزمون ناکامی رزنزوایک
پدیدآور : نعمتی کریموئی، ولی ا
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۸‬
ناشر : علوم پزشکی وخدمات بهداشتی-درمانی ایران
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده علوم رفتاری
15.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی الگوی پاسخهای بیماران افسرده دوقطبی، اختلال دیستیمیک وافراد سالم باآزمون رورشاخ
پدیدآور : موسوی، مرضیه
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۸‬
ناشر : علوم پزشکی وخدمات بهداشتی-درمانی ایران
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده علوم رفتاری
16.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی اجزای شناختی فرایند کنترل خویشتن درافرادافسرده ومقایسه آن باافراد بهنجار وپسیکوپات
پدیدآور : بوذرجمهری، ابوالفصل
ناشر : علوم پزشکی وخدمات بهداشتی-درمانی ایران
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده علوم رفتاری
17.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی علائم واختلال شخصیت وسواسی درگروههای بالینی وبهنجار ایرانی
پدیدآور : فرجام پور، پرتو
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۰‬
ناشر : علوم پزشکی وخدمات بهداشتی-درمانی ایران
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده علوم رفتاری
18.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : کاربرد گفتاردرونی دردرمان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه
پدیدآور : قمری گیوی، حسین
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۰‬
ناشر : علوم پزشکی وخدمات بهداشتی-درمانی ایران
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده علوم رفتاری
19.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : توجه‌انتخابی دراسکیزوفرنی
پدیدآور : صدرشهیدی، لیلی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۹‬
ناشر : علوم پزشکی وخدمات بهداشتی-درمانی ایران
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده علوم رفتاری
20.
پایان نامه فارسی
پایان نامه فارسی[پایان‌نامه]
عنوان : بررسی‌امکان تشخیص‌افتراقی بین مبتلایان به‌اسکیزوفرنی پارانوئید و غیرپارانوئید
پدیدآور : خوش کنش، ابوالقاسم
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۶۸‬
ناشر : علوم پزشکی وخدمات بهداشتی-درمانی ایران
شماره راهنما :
مرکز :دانشکده علوم رفتاری
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو