نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
گلبان ( ۱۰ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:دیداری شنیداری فارس...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۰۵ رکورد از ۱۷۷۷۴۰ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : فرهنگ جامع و کاربردی اختصارات و اصطلاحات پزشکی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۷‬.
ناشر : انتشارات خسروی
شماره راهنما :‭R،۱۲۳،/خ۴ف۴،۱۳۸۷‬
مرکز :دانشکده داروسازی
2.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : جنین شناسی پزشکی لانگمن ویراست یازدهم - سال ‮‭۲۰۱۰‬
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۸‬.
ناشر : گلبان نشر، قاضی جهانی
شماره راهنما :‭QM،۶۰۱،/س۲ج۹،۱۳۸۸‬
مرکز :دانشکده داروسازی
3.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : بافت شناسی پایه جان ‮‭۲۰۱۰‬ کوئیرا
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۹‬.
ناشر : خسروی
شماره راهنما :‭QM،۵۵۱،/ج۲ب۲،۱۳۸۹‬
مرکز :دانشکده داروسازی
4.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : فرهنگ پزشکی دورلند ‮‭۲۰۰۹‬ انگلیسی- فارسی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۹‬.
ناشر : آبنوس
شماره راهنما :‭R،۱۲۱،/د۹ف۴،۱۳۸۹‬
مرکز :دانشکده داروسازی
5.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : بانک اطلاعات الکترونیک داروهای ژنریک ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۹۱‬.
ناشر : دیباج
شماره راهنما :‭RS،۵۵/۲،/خ۴‮الف‬۲،۱۳۹۱‬
مرکز :دانشکده داروسازی
6.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : فرهنگ پزشکی دورلند انگلیسی - فارسی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۸‬.
ناشر : گلبان
شماره راهنما :‭R،۱۲۱،/د۹ف۴،۱۳۸۸‬
مرکز :دانشکده داروسازی
7.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : ویروس‌شناسی پزشکی مورای
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۷‬.
ناشر : خسروی، دیباج
شماره راهنما :‭QR،۲۰۱،/م۹و۹،۱۳۸۷‬
مرکز :دانشکده داروسازی
8.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : شش سیگما همگام با نرم افزار ‮‭MINITAB 14‬
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۹‬.
ناشر : شرکت ناقوس اندیشه
شماره راهنما :‭HD،۶۲/۱۵،/ی۴ش۵،۱۳۸۹‬
مرکز :دانشکده داروسازی
9.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : ‭Network+‬
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۹۰‬.
ناشر : ناقوس
شماره راهنما :‭TK،۵۱۰۵/۵،/آ۲ن۲،۱۳۹۰‬
مرکز :دانشکده داروسازی
10.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : پیاده‌سازی عملی ‮‭Windows 7‬
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۹۰‬.
ناشر : ناقوس
شماره راهنما :‭QA،۷۶/۳،/م۵پ۹،۱۳۹۰‬
مرکز :دانشکده داروسازی
11.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : آشنایی مقدماتی با فیش برداری الکترونیکی و رفرنس‌نویسی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۴‬.
ناشر : چراغ دانش، شبنم دانش
شماره راهنما :‭Z،۶۹۹/۳۵،/ب۴آ۵،۱۳۸۴‬
مرکز :دانشکده داروسازی
12.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ای به کمک نرم افزار ‮‭SPSS ( PASW ) 19‬
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۹۱‬.
ناشر : عابد: مهرگان قلم
شماره راهنما :‭HA،۳۲،/ب۲ت۳،۱۳۹۱‬
مرکز :دانشکده داروسازی
13.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : راهنمای کاربردی عیب یابی، تعمیر و نگهداری لپ تاپ
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۹۰‬.
ناشر : ناقوس
شماره راهنما :‭QA،۷۶/۵،/و۲ر۲،۱۳۹۰‬
مرکز :دانشکده داروسازی
14.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : Oxford elementary learner's dictionary
تاریخ نشر : ba7 .0931 ,1102 ,.
ناشر : Oxford University Press
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
15.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : Oxford elementary learner's dictionary
تاریخ نشر : ba7 .0931 ,1102 ,.
ناشر : Oxford University Press
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
16.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان : سرگذشت موسیقی ایران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۷۳‬.
ناشر : مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، استودیوی کتابخانه گویا
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
17.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : خودآموز نوار قلب ‮‭CD-ROM ) ECG‬ )
ناشر : جامعه نگر╥ نشر سالمی.
شماره راهنما :‭۱‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی هاشمی نژاد
18.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : فن آوری آزمایشگاهی ‮‭CD-ROM )‬ )
شماره راهنما :‭۲‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی هاشمی نژاد
19.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : شیوه های درمانی بیماران جراحی قلب در بخش مراقبت های ویژه ‮‭CD-ROM )‬ )
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۶‬.
ناشر : نشر قله
شماره راهنما :‭۳‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی هاشمی نژاد
20.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[لوح فشرده]
عنوان : فهرست خلاصه مقالات علوم پزشکی کشور ‮‭CD-ROM )‬ )
ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
شماره راهنما :‭۴‬
مرکز :مرکز آموزشی و درمانی هاشمی نژاد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو