نمایش مختصر - دانشگاه علوم پزشکی ایران
صفحه آماده است.
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت

نوع مدرک
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(چکیده:ندارد‬) {و} ‫(نوع مدرک:طرح تحقیقاتی/ پروژه...
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۷۰ رکورد از ۱۷۷۶۹۴ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : اولین دوره روشهای سرولوژی در تشخیص بیماریهای عفونی ‮‭۲۳‬ خرداد لغایت ‮‭۲۳‬ مرداد ‮‭۱۳۷۱‬[طرح تحقیقاتی]
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۳‬].
شماره راهنما :‭WC‬
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
2.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]گزارشهای استنادی نشریات فارسی
پدیدآور : مقصودی دریه، رویا
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۳‬.
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
3.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی آسیب پذیری لیپیدهای گویچه های قرمز توسط اکسیدانها و تعیین فعالیت گلوتاتیون و آنتی اکسیدانهای تام خون در ورزشکاران و مقایسه آنها با افراد غیر ورزشکار[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : ‏‫بندگی‬‬
تاریخ نشر : نامشخص]
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
4.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : تجزیه و تحلیل وضعیت بهداشت روان ایران مبتنی بر شواهد[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : بوالهری، جعفر
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۷‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
5.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : تاثیر آموزش بر شیوه تغذیه و فعالیت فیزیکی در زنان شاغل دانشگاه علوم پزشکی ایران[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : نوری تاجر، مریم
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۷‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
6.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : تحلیل پدیدار شناسی تجربه یائسگی زنان ترکمن و غیر ترکمن[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : جمشیدی منش، منصوره
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۷‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
7.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی مقایسه ای ایمنی موضعی به عفونت ‮‭CMV‬ با روش پی سی آر در مایع نخاع کودکان مبتلا به درگیری سیستم عصبی مرکزی ( مننگوآنسفالیت، گیلن باره، ترانسور میلیت، آتاکسی ) در بخش های کودکان بیمارستان رسول اکرم ( ص )و مفید[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : طب‍اطب‍ائ‍ی‌
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۸‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
8.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی کیفیت برنامه آموزشی گروهی مراجعین در مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : گشتائی
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۷‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
9.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : مقایسه نتایج بینایی قرنیه در درمان با ‮‭Topography-Wave front-optimized ablation WFO , guided ablation TCAT‬ ( درمان استاندارد ) در افرادی که قرنیه نامنظم دارند[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : قاسمی فلاورجانی، خلیل
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۸‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
10.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی عادات غذایی مرتبط با ابتلا به سنگ دستگاه ادراری در مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد تهران ‮‭۱۳۸۶-۸۷‬[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : ش‍اه‍پ‍وری‍ان‌
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۸‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
11.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی اثر مبودیپین بر روی ‮‭Flow‬ گردش خون در کلیه موش صحرایی[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : محمودیان
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۸‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
12.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی اثر ‮‭LPS‬ بر مرگ برنامه ریزی در سلول های عصبی کشت داده شده ‮‭PC12‬[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : ش‍ری‍ف‍ی‌
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۸‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
13.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی سرواپیدمیولوژیک هپاتیت ‮‭B‬ و ایدز در نوجوانان تحت پوشش کانون اصلاح و تربیت شهر تهران در سال ‮‭۸۶‬[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : کفاشیف احمد
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۸‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
14.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی ویژگی های روانشناختی کودکان خیابانی در شهر تهران[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : احمدخانیها، حمید رضا
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۶‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
15.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی وضعیت سلامت روان و کیفیت خواب رانندگان در تصادف منجر به جرح و فوت جاده ای استان تهران ‮‭۱۳۸۴‬[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : ح‍س‍ن‌زاده‌
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۶‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
16.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی و تعیین عملکرد رفتارهای بهداشتی مرتبط با سلامتی کارکنان زن شاغل در مراکز و پایگاههای تحت پوشش مرکز بهداشت کرج[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : مازوجی، فائضه
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۶‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
17.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی سطح سواد سلامتی بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس ( نوع یک و دو ) و ارتباط آن با میزان کنترل بیماری، پاسخ به درمان، پذیرش درمانی و دفعات مراجعه به پزشک[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : برادران
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۷‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
18.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی میزان شیوع پدیکولوزیس سر در بین دانش آموزان ابتدایی شهرستان رباط کریم در سال تحصیلی ‮‭۸۵-۸۶‬[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : کریمی داور، فاطمه
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۷‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
19.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی تشخیص اختلالات طیف ‮‭۲‬ قطبی ‮‭BSDS‬[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : شعبانی، امیر
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۷‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
20.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
عنوان : بررسی راههای انتقال آلودگی توسط ناقلین به محیط بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران[طرح تحقیقاتی]
پدیدآور : یعقوب خانی، سمیه
تاریخ نشر : ‮‭۱۳۸۶‬
شماره راهنما :
مرکز :واحد کتابخانه مرکزی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو